روش برداشتن خال

روش برداشتن خال با لیزر و یا برداشتن خال با جراحی و بریدن است

روش هایی مثل نخ هست که در منزل انجام میگیرد که به هیچ عنوان توصیه نمیشود.

دکمه بازگشت به بالا